رویداد, مسابقات

مسابقات کشوری شین دو کیوکوشین دفاع شخصی و کاراته اسفند 1402

با سلام و احترام مسابقات کشوری شین دوکیوکوشین دفاع شخصی و کاراته در اسفند 1402 به میزبانی شهر تهران در دوبخش بانوان سوم اسفندماه و آقایان4 اسفندماه برگزار می گردد با عنایت به بخشنامه های زیر ثبت نام خود را تکمیل نمایید .

بخشنامه های مسابقات شین دو کیوکوشین کاراته کشوری 1402

بخشنامه های مسابقات شین دو کیوکوشین دفاع شخصی کشوری 1402