سازمان بین المللی شین دو کیوکوشین (دفاع شخصی کاربردی)

آیین نامه سبک شین دو کیوکوشین

آیین نامه سبک عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات، شرح وظایف، تشکیلات و نحوه فعالیت سبک تحت پوشش فدراسیون کاراته ج.ا.ا

کانچو حصاری

دان 8 کیوکوشین کاراته وداور رفری A از فدراسیون کاراته کشور مربیگری ممتاز از فدراسیون کاراته

ماسوتاتسو اویاما

ماسوتاتسو اویاما در سال ۱۹۵۶ به‌طور رسمی مقدمات نخستین باشگاه کیوکوشین را در توکیو بنیان نهاد.

سبک جهانی شین دو کیوکوشین

این سبک تركيبى از جودو ،كاراته و جوجیتسو میباشد (هنر رزم تركيبى) و هم چنین دفاع شخصى كاربردى

کیوکوشین کاراته

سازمان بین المللی  شین دو کیوکوشین کاراته

INTERNATIONAL SHIN DO KYOKUSHIN ORGANIZATION  

 

این سبک تركيبي از :

تکنیکهای کاربردی کاراته کنترلی وکاراته آزاد،جودو،جوجیتسو و دفاع شخصی میباشد.این آیین نامه عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات، شرح وظایف، تشکیلات و نحوه فعالیت سبک تحت پوشش فدراسیون کاراته ج.ا.ا

معرفی سبکی که در رابطه با شروع فعالیت آن بحث خواهد شد، درواقع سازمانی است صرفا ورزشی- رزمی که در راستای کشف استعدادها و جذب و پرورش آنان برای توسعه و گسترش ورزشهای رزمی درمیان آحاد مردم تلاش نموده و کلیه­ سبکهای کنترلی کاراته ( 1. شیتوریو 2. وادوریو، 3. گوجوریو 4. شوتوکان و 5. سبک کیوکوشین کاراته و دفاع شخصی و سایر سبکهای مجاز که به تائید سازمانهای ورزشی ذیصلاح رسیده باشدو به تائید رییس سازمان جهانی برسد را تحت پوشش قرار می دهد.

سازمان بین المللی شین دو کیوکوشین (دفاع شخصی کاربردی)

INTERNATIONAL SHIN DO KYOKUSHIN ORGANIZATION  

هنر ورزش های رزمی ترکیبی