تاريخچه شين دو كيوكوشين

شین دو کیوکوشین کاراته
کانچو بهمن صفی حصاری بعد سالها تحقیق و تفحص درباره سبکهای مختلف رزمی و مطالعه در شیوه متد مبارزه تن به تن و درگیریهای نزدیک در دفاع شخصی و مبارزات ترکیبی با الهام گرفتن از نقاط مثبت برترین سبکهای رزمی مانند جودو،جوجیتسو وکاراته در سیستم مبارزه و رزم تن به تن و مبارزات ترکیبی با تلفیق علوم ورزشی و بکارگیری فیزیولوژی و آناتومی انسان در نوع و روش مبارزه سبک جدیدی را ابداع نمود و به ثبت رساند.

شین دو کیوکوشین با استفاده از کاربردی ترین تکنیکهای رزمی در ضربات دست و پا و همچنین برنامه ای منسجم برای استفاده از تکنیکهای پرتابی و ادامه مبارزه در خاک توانسته یکی از برترین روشهای مبارزه در جهان باشد
شین دو کیوکوشین تاکید بر بدنسازی رزمی ترکیبی با اجرای فنون دارد وهنرجویان این رشته از توان عضلانی بالایی برخوردار میباشند
ضربات پر قدرت دست و پا همچون سلاح انسانی در هر مبارزه ای برتری هنرجویان این رشته را نمایان میکند
شین دو کیوکوشین با الهام از قدرت کیوکوشین کاراته و سرعت سبکهای امتیازی کاراته و همچنین تکنیکهای کاربردی جودو و هاپکیدو در فنون گلاویزی و پرتابی و تکنیکهای کاربردی جوجیتسو در مدیریت و تسلیم کردن مبارزه در خاک توانسته کاربردی ترین دفاع شخصی رابه دنیا ارائه کند

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دفاع شخصی | شین دو کیوکوشین چیست|تاریخچه سبک شین دو  کیوکوشین  |شین دو کیوکوشین

مسابقات چند جانبه جام کرامت 6و8 تیر 98

مسابقات چند جانبه جام کرامت ششم و هفتم تیرماه نود و هشت

مسابقات به روشهای :کاراته آزاد،کاراته کنترلی،دفاع شخصی ترکیبی

تاریخ: 1398/04/06 |1398/04/07 | 1398/04/07

نوجوانان
۵۰- کیلوگرم
رادمان خادملو اول گلستان
بنیامین فروزان دوم گلستان
ابوالفضل حسینی نیا سوم گلستان

۳۰- کیلوگرم
امیر حسین عرب یارمحمدی اول گلستان
صالح نیک فرد دوم گلستان
شنتیا بهاری سوم استان گلستان

۲۵- کیلوگرم
کارن نقابی اول گلستان
ابوالفضل نقی زاده دوم رباط کریم
محمد مهدی نقدی سوم مشترک رباط کریم
امیر علی رحیمی سوم مشترک گلستان

متولدین ۸۶ و ۸۷
۴۰+ کیلوگرم
سینا رضائی اول رباط کریم
سعید علی محمدخانی دوم گلستان
بردیا نیشابوری سوم گلستان

متولدین ۸۳، ۸۴ و ۸۵
۷۰+ کیلوگرم
مهدی بوستانی اول گلستان
علی اکبر کاویان دوم گلستان

متولدین ۸۳، ۸۴ و ۸۵
۵۵- کیلوگرم
امیر اصغرپور اول گلستان
شهاب زرین فر دوم گلستان
یاسین رجایی سوم گلستان

کاتا خردسالان
محمد هادی نقدی اول رباط کریم

کاتا نوجوانان
محمد مهدی نقدی اول رباط کریم
علی سبحانیان دوم گلستان
سید حامد خاندوزی سوم گلستان

متولدین ۸۶ و ۸۷
۳۵- کیلوگرم
ابوالفضل رجائی اول گلستان
محمد امین کریمی دوم گلستان
امیر سجاد غریب سوم گلستان

۴۰- کیلوگرم
مهدی پهلوان نعمت اول خراسان رضوی
احسان چاقری دوم تهران
حسام چاقری سوم مشترک تهران

۳۵- کیلوگرم
علی صالحی اول فارس
امیرحسین صالحی دوم فارس
محمد مهدی داورزنی سوم تهران

۲۰- کیلوگرم
کارن نقابی اول گلستان
محمد مهدی منظری فر دوم خراسان رضوی

۶۰- کیلوگرم
علیرضا عرب نژاد اول گلستان
فرید امیر محمدی دوم تهران
سینا اندیشه سوم مشترک گلستان
محمدحسین محمدی سوم مشترک پاکدشت

۵۵- کیلوگرم
محمد منوچهری اول گلستان
سوره مقدادی دوم گلستان
ابوالفضل شاه دامادی سوم تهران

۵۰- کیلوگرم
محمدمهدی مبین نژاد اول تهران
امیر علی پرویز دوم خراسان رضوی
محمدصدراموحدی سوم مشترک تهران
ابوالفضل خلیج سوم مشترک خراسان رضوی

۸۰- کیلوگرم
حسین محمدی اول تهران
سعید جابری دوم فارس
عدنان امام قلی سوم مشترک فارس
فریاد بهرامی سوم مشترک فارس

۷۰- کیلوگرم
فریاد بهرامی اول فارس
سعید جابری دوم فارس
عدنان امام قلی سوم مشترک فارس
میثم جمالپور سوم مشترک فارس

۶۵- کیلوگرم
امیر حسین ربانی اول گلستان
پوریا زارعی دوم گلستان
سجاد کهن روز سوم تهران

۵۰ – سال
کیخسرو ابراهیمی اولپاکدشت
امیر حسین خضری دوم فارس
امیر حسین گرزین کاپ جنگندگی گلستان
مهدی پهلوان کاپ جنگندگی خراسان رضوی

پیشکسوتان
۴۰- سال
محسن باقری اول پاکدشت
سامان طاهری دوم پاکدشت

۸۰+ کیلوگرم
کریم زاده اصانلو اول تهران
سامان طاهری دوم فارس
سعید جابری سوم مشترک فارس
علی کریمی سوم مشترک فارس

امیر حسین گرزین کاپ جنگندگی گلستان
مهدی پهلوان کاپ جنگندگی خراسان رضوی

در مجموع

تیم گلستان اول
تیم تهران دوم
تیم توابع پاکدشت و رباط کریم سوم مشترک

۷۳- کیلوگرم
محمد حاجتمند اول تهران
محمد حسین کاووسی دوم تهران
امیرحسین تقربی سوم تهران

۶۶- کیلوگرم
محمد جواد ترابی اول تهران
کمیل سلیمانی دوم

۱۸- سال
۶۰- کیلوگرم
محمد جعفر اسماعیلی اول تهران(حکیمیه)
یاسر شمس کیوان دوم دانشگاه جامع امام حسین(ع)

۸۱- کیلوگرم
سید حسین میرجلیلی اول یزد
فرهاد شمس کیوان دوم دانشگاه جامع امام حسین(ع)
محمد صالح اقبال سوم دانشگاه جامع امام حسین (ع)

۷۳- کیلوگرم
امیر بایی تبار اول تهران
هادی حسنیان دوم تهران

۱۸+ سال
۶۶- کیلوگرم
علیرضا شرفی اول تهران
محمد صادقی دوم تهران

دفاع شخصی نمایشی
حسین باقی نژاد اول دانشگاه جامع امام حسین (ع)
هاشم خدائی دوم دانشگاه جامع امام حسین (ع)

۱۰۰+ کیلوگرم
حسین عباسی بافطرت اول دانشگاه جامع امام حسین (ع)
سید شهاب موسوی دوم دانشگاه جامع امام حسین (ع)

۹۰+ کیلوگرم
مقداد سوارانی اول تهران
امیرحسین سلطان محمدی دوم تهران
علیرضانجف پورنوائی سوم مشترک دانشگاه جامع امام حسین (ع)

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دفاع شخصی | مسابقات کیوکوشین |مسابقات چند جانبه جام کرامت | کاراته آزاد | کاراته کنترلی | دفاع شخصی ترکیبی شیندوکیوکوشین |کیوکوشین