مصاحبه راديو ورزش با كانچو حصارى رئيس سبك شين دو كيوكوشين كاراته

مصاحبه راديو ورزش با كانچو حصارى رئيس سبك شين دو كيوكوشين كاراته

موضوع : استعداد يابى در ورزش

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

مصاحبه با رادیو ورزش با كانچو حصارى رئيس سبك کیوکوشین|مصاحبه با شبکه ورزش با كانچو حصارى| استعدادیابی در ورزش | دفاع شخصی | شین دوکیوکوشین

جلسه کانچو بهمن صفی حصاری با شورای نخبگان مدیریت ورزشی

جلسه  کانچو بهمن صفی حصاری با شورای نخبگان مدیریت ورزشی
موضوع جلسه : آسیب شناسی ورزش

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دفاع شخصی| جلسه کانچو بهمن صفی حصاری با شورای نخبگان مدیریت ورزشی| آسیب شناسی ورزش| شیندوکیوکوشین |کیوکوشین

ملاقات هیئت رئیسه شین دو کیوکوشین با ریاست محترم فدراسیون کاراته

رویداد:ملاقات هیئت رئیسه شین دو کیوکوشین با ریاست محترم فدراسیون کاراته در تهران

تاریخ رویداد:

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دفاع شخصی | فدراسیون جهانی شین دو کیوکوشین کارته |ملاقات هیئت رئیسه کیوکوشین با رییس فدراسیون کاراته|کیوکوشین

جلسه هيئت ريسه سبك شين دو كيوكوشين در 1398/10/13

رویداد:جلسه هيئت ريسه سبك شين دو كيوكوشين در 1398/10/13                  

موضوع:برگزارى مسابقات قهرمان قهرمانان يادواره شهيد سپهبد حاج قاسم سليمانى
در سه استايل :كيوكوشين كاراته ، كاراته كنترلی ، استايل دفاع شخصى

تاریخ:بهمن 1398

 

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دفاع شخصی |   جلسه هيئت ريسه سبك شين دو كيوكوشين | برگزارى مسابقات قهرمان يادواره شهيد سليمانى |کیوکوشین

سفر با دوچرخه کانچو حصاری به اروپا

رویداد:سفر با دوچرخه به اروپا  توسط کانچو حصاری رییس سبک شین دو کیوکوشین کاراته. تاریخ رویداد:

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دفاع شخصی | شین دوکیوکوشین | سفر با دوچرخه کانچو حصاری به اروپا | کیوکوشین

مراسم اهداء کمربند و احکام داوری98/09/26

رویداد:مراسم اهداء کمربند و احکام داوری سبک شیندو کیوکوشین کاراته با حضور رئیس سبک کانچو صفی حصاری و شیهان لطفی و شیهان عسگری در باشگاه صاصد(صنایع دفاع) تهران

تاریخ:1398/09/26

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دفاع شخصی | مسابقات کیوکوشین |مراسم اهداء کمربند و احکام داوری | مراسم اهداء کمربند و احکام داوری فدراسیون کاراته |کیوکوشین

اولین جلسه توجیهی دفاع شخصی و اولین جلسه در سال 1397

رویداد:اولین جلسه توجیهی دفاع شخصی و اولین جلسه در سال 1397

تاریخ:1397/11/5

جلسه 5 بهمن شین دو کیوکوشین کار کان کارته
جلسه 5 بهمن شین دو کیوکوشین کاراته
جلسه 5 بهمن شین دو کیوکوشین کاراته
سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دفاع شخصی | جلسه توجیهی دفاع شخصی | فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران |کیوکوشین

کمپ و استاژ مربیگری عملی -رشت-98/09/08

رویداد:کمپ و استاژ مربیگری عملی شین دو کیوکوشین و دفاع شخصی در هشتم آذرماه.ساعت 8:30 صبح توسط رئیس و بنیانگذار،نائب رئیس ومسئول کمیته دفاع شخصی سبک

مکان:استان گیلان-رشت-جاده تهران-مجتمع فرهنگی و ورزشی جهاد

تاریخ:1398/09/08

کمپ و استاژ مربیگری عملی -رشت
سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دفاع شخصی | مسابقات کیوکوشین |کمپ و استاژ مربیگری عملی در رشت |کمپ و استاژ مربیگری عملی در استان گیلان | استاژ مربیگری عملی شین دو کیوکوشین  | استاژ مربیگری عملی دفاع شخصی |شیندوکیوکوشین |کیوکوشین

کمپ فنی تابستانه – استان گلستان-98/05/30

رویداد:کمپ فنی تابستانه در استان گلستان در دو کمپ مجزا آقابان و بانوان در تاریخ 30 مرداد ماه زیر نظر رئیس سبک،نائب رئیس،کمیته آموزش و کمیته فنی سبک استاژ مربیگری عملی و استاژ داوری برگزار می نماید.

تاریخ:1398/05/30

کمپ فنی تابستانه در استان گلستان
کمپ فنی تابستانه در استان گلستان

دفاع شخصی | کمپ فنی تابستانه در استان گلستان |کمیته فنی سبک استاژ مربیگری عملی |استاژ داوری در استان گلستان | شیندوکیوکوشین |کیوکوشین