سازمان بین المللی شین دو کیوکوشین

کتاب آموزش کاراته توسط کانچو حصاری

کتاب آموزش کاراته بصورت فایل pdf توسط دکتر بهمن صفی حصاری بنیانگذار سبک

درباره کانچو حصاری ریاست سبک

دکتر بهمن صفی حصاری دان 8 کیوکوشین کاراته وداور رفری A و مربیگری ممتازاز فدراسیون کاراته کشور

دفاع شخصی چیست؟

دوری جستن،ردکردن،دفع کردن ودرنهایت مقابله با هرعامل مزاحمی رادفاع شخصی مینامند

درباره شین دو کیوکوشین

این سبک تركيبى از کاربردی ترین تکنیکهای جودو و كاراته برای ارائه بهترین دفاع شخصى میباشد

کیوکوشین کاراته

سازمان بین المللی  شین دو کیوکوشین کاراته

INTERNATIONAL SHIN DO KYOKUSHIN ORGANIZATION  

 

این سبک تركيبي از :

تکنیکهای کاربردی کاراته کنترلی وکاراته آزاد،جودو،جوجیتسو و دفاع شخصی میباشد.این آیین نامه عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات، شرح وظایف، تشکیلات و نحوه فعالیت سبک تحت پوشش فدراسیون کاراته ج.ا.ا

معرفی سبکی که در رابطه با شروع فعالیت آن بحث خواهد شد، درواقع سازمانی است صرفا ورزشی- رزمی که در راستای کشف استعدادها و جذب و پرورش آنان برای توسعه و گسترش ورزشهای رزمی درمیان آحاد مردم تلاش نموده و کلیه­ سبکهای کنترلی کاراته ( 1. شیتوریو 2. وادوریو، 3. گوجوریو 4. شوتوکان و 5. سبک کیوکوشین کاراته و دفاع شخصی و سایر سبکهای مجاز که به تائید سازمانهای ورزشی ذیصلاح رسیده باشدو به تائید رییس سازمان جهانی برسد را تحت پوشش قرار می دهد.

سازمان بین المللی شین دو کیوکوشین

INTERNATIONAL SHIN DO KYOKUSHIN ORGANIZATION  

هنر ورزش های رزمی ترکیبی

8
مسابقات و استاژهاى برگزار شده
8
تعداد نمايندگان خارجى
44
تعداد نمايندگان ايران
3068
مجموع مدرك صادر شده

همکاری با سازمان ها و ارگان ها