کتاب آموزش کاراته توسط کانچو حصاری

کتاب آموزش کاراته

کتاب آموزش کاراته که توسط دکتر بهمن صفی حصاری بنیان گذار سبک شین دو کیوکوشین کاراته بعد از سالها تحقیق و تجربه در راستای پیشرفت سطح رزمی کشوربصورت رایگان در دسترس عموم قرارگرفته است