سازمان جهانی شین دو کیوکوشین

نمایندگان برتر سال 1399

شيهان آبادگر

نماینده استان گیلان

شيهان سيروس لطفى

نماينده تهران دانشگاه جامع امام حسين(ع)

شيهان احسان قرائتى

نماینده استان ایلام