رویداد

مصاحبه راديو ورزش با كانچو حصارى رئيس سبك شين دو كيوكوشين كاراته

مصاحبه راديو ورزش با كانچو حصارى رئيس سبك شين دو كيوكوشين كاراته

موضوع : استعداد يابى در ورزش

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

مصاحبه با رادیو ورزش با كانچو حصارى رئيس سبك کیوکوشین|مصاحبه با شبکه ورزش با كانچو حصارى| استعدادیابی در ورزش | دفاع شخصی | شین دوکیوکوشین

نوشته های مشابه