رویداد

مسابقات حرفه ای قهرمانی دفاع شخصی استان تهران

برگزاری مسابقات حرفه ای قهرمانی دفاع شخصی استان تهران

این مسابقات در تهران در تاریخ 23 اردیبهشت 1401 با  میزبانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و نمایندگی شین دو کیوکوشین استان تهران برگزار گردید.
این مسابقات از سطح کمی و کیفی مطلوبی برخوردار بوده و با حضور ورزشکاران در رده های مختلف سنی مردان ، اجرا گردید.
*حضور رئیس محترم سازمان بین المللی شین دو کیوکوشین، جناب دکتر صفی حصاری* در کنار اعضای محترم کمیته های آموزش ، آزمون ، فنی ، داوران و روابط عمومی
آقایان:

شیهان علی اصغر عسکری مسئول کمیته آموزش
شیهان سید شهاب موسوی رئیس کمیته آزمون
واقای سپهر آبروش مسئول روابط عمومی شین دوکیوکوشین جمهوری اسلامی ایران و دیگر عوامل اجرایی
سازمان و تمامی عوامل اجرایی نماینگی استان تهران ، بر هرچه بهتر برگزار شدن مسابقات، کمک شایانی داشتند.

نتایج تیمی در این مسابقات به این شرح میباشد:
مقام اول تیمی:دانشگاه جامع امام حسین
مقام دوم تیمی:باشگاه امیرالمومنین(شهرک محلاتی)
مقام سوم تیمی:باشگاه ساصد(حدید)
درپایان مسابقات به نفرات برتراول تاسوم مدال وحکم قهرمانی وبه تیم های اول تا سوم کاپ قهرمانی اهداء شد.