رویداد

صدور حکم مشاوره فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران

صدور حکم مشاوره فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران

طی صدور حکمی از سوی سیدحسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته کانچو بهمن صفی حصاری به عنوان مشاور فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند .

صدور حکم مشاوره فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
سبک شین دو کیوکوشین کاراته
صدور حکم مشاوره فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران