شرایط دریافت نمایندگی

شرایط دریافت نمایندگی از سازمان شین دو کیوکوشین

شرایط دریافت نمایندگی از سازمان شین دو کیوکوشین


شرایط اخذ نمایندگی:

-نماینده متعهد به اجرای قوانین و مقررات سازمان شین دو کیوکوشین می باشد.

– حسن شهرت و عدم اشتهار به ناهنجاری های اجتماعی

– متقاضی باید حداقل دارای 20 سال سن بوده و از نظر جسم و عقل در صحت و سلامت کامل باشد.

باید دارای حداقل کمربند مشکی دان سه از یکی از فدراسیون های معتبر رزمی باشد.

-داشتن مربیگری حداقل درجه سه فدراسیونی.

-نماینده سازمان موظف به ترویج این رشته و همچنین روحیه ورزشی در بین ورزشکاران مجموعه ، شهر و استان می باشد.

-نماینده باید امكان بهره گیری از مکانی مناسب  جهت آموزش ورزشی را دارا باشد

– نماینده موظف به حضور در سمینار های آموزشی مربیان که در طول سال به صورت ماهیانه برگزار می گردد می باشد.

– نماینده موظف به آموزش (کلیه رده های سنی) بر اساس الگو ارائه شده از سوی سازمان می باشد.

-نماینده متعهد به بیمه کلیه ورزشکاران طبق قوانین و مقررات فدراسیون پزشکی ورزشی می باشد

-نماینده موظف به ارائه گزارش عملکرد بصورت هر سه ماه یکبار به سازمان شین دو کیوکوشین میباشد.

-استفاده از آرم و لباس شین دو کیوکوشین الزامی بوده و نماینده شخصاً مجری این امر در استان مربوطه می باشد.

-نماینده استان برای ترویج و استاندارد سازی هنرجویان استان مربوطه می بایست سالانه یک دوره استاژ فنی برگزار نماید..

-نماینده موظف به تفکیک و تشکیل کلاس آموزشی در رده های سنی مختلف می باشد.

-نماینده باید تمامی کمیته های مربوطه استان را به سازمان معرفی نماید  .

-صدور احکام و ارتقا کمربند ورزشکاران بر اساس رده بندی شین دو کیوکوشین بوده و طبق قوانین و قبولی در آزمون باید صورت بپذیرد

-نماینده موظف میباشد که تمامی هنرجویان رادر وب سایت رسمی سازمان شین دو کیوکوشین ثبت نام نماید.


مدارک مورد نیاز 

درخواست کتبی نمایندگی با ذکر نام استان ، امضاء و اثر انگشت

1-کپی شناسنامه و کارت ملی

2-عکس پرسنلی جدید 2 قطعه

3-کپی آخرین مدرک تحصیلی

4-کپی آخرین مدرک فدراسیونی دان و مربیگری

در مصاحبه حضوری با متقاضی نمایندگی ، اصل مدارک رویت و تائید میگردد.

جهت دریافت نمایندگی در کشورهای خارجی با تلفن09121866866 در ارتباط باشید.


تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر: 09121866866