رویداد

سفر با دوچرخه کانچو حصاری از تهران به رشت و لاهیجان با لباس کاراته

سفر با دوچرخه کانچو حصاری از تهران به رشت و لاهیجان با لباس کاراته

موضوع : سفرپژوهشی

سبک شین دو کیوکوشین کاراته