رویداد

دیدار کانچو حصاری رئیس سبک با معاونت محترم سازمان هلال احمر

دیدار کانچو حصاری رئیس سبک شین دو کیوکوشین  با معاونت محترم سازمان هلال احمر جناب دکتر امین احمدی

از راست
۱- دکتر امین احمدی معاونت محترم سازمان هلال احمر
۲-  کانچو بهمن صفی حصاری
۳- دکتر حامد اسداللهی