رویداد

دکتر بهمن صفی حصاری دبیر اجرایی کارگروه تربیت بدنی قرارگاه انقلاب اسلامی

دکتر بهمن صفی حصاری دبیر اجرایی کارگروه تربیت بدنی قرارگاه انقلاب اسلامی

جلسه دكتر بهمن صفى حصارى
دبیر اجرایی کارگروه تربیت بدنی قرارگاه انقلاب اسلامی با

  • دکتر صادق ستاری فرد پژوهشکده مجلس شورای اسلامی
  • صادق رئیسی کیا (کارشناس خصوصی سازی )
  • حاجیوند(کارشناس خصوصی سازی )
  • حسین بابویی (رییس فدراسیون دانش آموزی )
  • محمد بلوطی (رییس هیئت جودو استان تهران )
  • دکتر محمد رضا برومند(هیبت علمی دانشگاه شهید بهشتی )
  • صادق رئیسی کیا (کارشناس خصوصی سازی)
  • آقای حاجیوند (کارشناس خصوصی سازی)
سبک شین دو کیوکوشین کاراته