رویداد, مسابقات

دومین دوره لیگ دفاع شخصی حرفه ای کشور سبک شین دو کیوکشین بانوان و آقایان

دومین دوره لیگ دفاع شخصی حرفه ای کشور سبک شین دو کیوکشین بانوان و آقایان در تاریخ شش و هفت مهر ماه 1402به میزبانی خراسان شمالی شهر استان اسفراین برگذار گردید که 16 تیم از سراسر کشور شرکت نموندن که در پایان در تیم بانوان زندیاد حاج فریدون میعیری الف مقام اول و زندیاد حاج فریدون میعیری ب مقام دوم و تیم جوین اکادمی حیدرنیا مقام سوم و در قسمت آقایان تیم های اکادمی حیدرنیا مقام اول و خراسان رضوی (جوین) مقام دوم و تیم مازندران مقام سوم در این مسابقات را کسب کرد.