دفاع شخصی چیست؟

دورى جستن، رد كردن، دفع كردن و مقابله با هر عامل مزاحمى را دفاع شخصى می­نامند.­

دفاع­ شخصى (Self Defense) به آن دسته از روش­ها و فنونى كه بتوان با استفاده از آن­ها در برابر هر مهاجمی، سلامتى جسمى و روانى خود را حفظ كرد، گفته می­شود.

انسان به طور غريزى از بدو تولد نسبت به مزاحمت­ها و خطرهاى پيرامون خود واكنش نشان مي­دهد. مانند نوزادى كه وقتى نور به چشمانش برخورد مي­كند با بستن يا تنگ كردن پلكان خود نسبت به مزاحمت نور براى چشمانش واكنش طبيعى نشان مي­دهد. وقتى خواب هستيم به صداى پشه واكنش طبيعى نشان مي‌دهيم و با دست به سمت صدا ضربه مي­زيم.

وقتى كسي بطور ناگهانى ما را از پشت هل دهد، دستانمان بصورت غریزی به سمت جلو به شكل ستون قرار مي‌گيرد تا از برخورد سر و بدن به زمين جلوگيرى كند. وقتى كسي به سمت صورت ما با دست يا هر وسيله­اى با شدت حمله يا حركتى داشته باشد به صورت غريزى سر خود را جابجا مي­كنيم و چشمان خود را مي‌بنديم و از دستان خود یاری می­جوییم.

وقتى شخصى با چوب يا چاقو به ما حمله كند به طور غريزى با دست­هايمان مي­خواهيم از بدنمان دفاع كنيم. وقتى دو كودك در دنياى كودكى خودشان باهم درگير مي­شوند بدون اين­كه آموزشى ديده باشند، براى رسيدن به هدف كودكانه خود با دستان و پاهاى خود نوعى مبارزه غريزى انسان را به نمايش مي­گذارند. تمام اين عكس­ العمل­ها به طور غريزى مي‌باشد و انسان از بدو تولد نسبت به هرگونه مزاحمت جسمى و روانى واكنش نشان مي‌دهد، بنابراين دفاع از خود در غريزه هرانسانى وجود دارد.

دفاع شخصی در واقع کسب علمی هست که انسان بتواند عمل و عکس­ل العمل­ های غریزی خویش را عالمانه و هدفمندانه مدیریت نماید و به اندازه لازم از آن بهره بگیرد.

کامل ترین سبک دفاع شخصی

همیشه این سوال در ذهن هنرجو مطرح میشود که برترین سبک و کامل ترین سبک  دفاع شخصی کدام است ،کامل ترین سبک دفاع شخصی شین دو کیوکوشین میباشد چرا که:

در سبک شین دو کیوکوشین هنرجو می آموزد که چطور از خود و دیگران در برابر هرگونه حمله و حجوم  دفاع نماید و تفاوت شین دو کیو کوشین در آموزش دفاع شخصی با دیگر سبکها در این است که هنرجو در میدان رزم دفاع شخصی را تجربه میکند و کاربردی ترین تکنیکهای رزم تن به تن و مبارزه با انواع سلاح و دفاع آنها را خواهد آموخت.

بیشتر بخوانید:

تاریخچه شین دو کیوکوشین

دفاع شخصی

دفاع شخصی کاربردی