رویداد

حکم انتصاب مسئول كميته آزمون دفاع شخصى شين دوكيوكوشين

حکم انتصاب مسئول كميته آزمون دفاع شخصى شين دوكيوكوشين

متن حكم انتصاب:

بسمه تعالى
جناب آقای سيد شهاب موسوى

با سلام

احتراما، نظر به مراتب تعهد، تخصص، سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حكم به عنوان «مسئول كميته آزمون دفاع شخصى شين دوكيوكوشين» منصوب می شوید.

امید است با عنايت به درگاه پروردگار وتوكل به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود وهمفكرى همه نيروهاى متخصص و متعهد در راستاى تحقق اهداف سبك با كميت وكيفيت مطلوب موفق و موید باشید.
ومن الله توفيق
دكتر بهمن صفى حصارى
رئیس شين دو كيوكوشين

سبک شین دو کیوکوشین کاراته