رویداد

حضور دکتر بهمن صفی حصاری در مدرسه شهید نیک نژاد کرج

شنبه 2 دی ماه 1402 دکتر بهمن صفی حصاری رئیس سبک شیندو کیو کوشین  در جشنواره ورزشی مدرسه شهید نیک نژاد کرج این حضور که به دعوت مدیریت مدرسه شهید نیک نژاد کرج آقای دکتر محمد علی یزدی انجام گردید دکتر بهمن صفی حصاری در جمع 800 دانش آموز این مدرسه حضور یافت .