رویداد

جلسه دفاع از ملت مظلوم فلسطين با حضور رياست محترم سازمان شين دو كيوكوشين كانچو بهمن صفى حصاري

جلسه دفاع از ملت مظلوم فلسطين با حضور رياست محترم سازمان شين دو كيوكوشين كانچو بهمن صفى حصاري

 

موضوع : جلسه دفاع از ملت فلسطین

سبک شین دو کیوکوشین کاراته