رویداد

تجلیل از قهرمانان مسابقات دفاع شخصی باشگاه شیهان موسوی

بعد از مسابقات دفاع شخصی قهرمان قهرمانان تیم باشگاه امیرالمومنین به مربیگری استاد سید شهاب موسوی بصورت تیمی مقام اول را کسب نمود و مراسم تجلیل از قهرمانان با حضور ریاست محترم سبک جناب آقای دکتر بهمن صفی حصاری و نماینده محترم استان تهران شیهان سیروس لطفی و جمعی از مدیران تربیت بدنی منطقه شمالشرق تهران در محل باشگاه امیرالمومنین (ع) این مراسم انجام شد.در این مراسم استاد سید شهاب موسوی به عنوان مربی برتر مسابقات از کانچو صفی حصاری لوح تقدیر دریافت نمود.