رویداد

برگزاری استاژ ارتقا دان ومربیگری دفاع شخصی

درتاریخ ۲۳ و۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ در تهران دانشگاه امام صادق (ع) سالن ورزشی سوزنگر استاژ وآزمون ارتقا دان و مربیگری دفاع شخصی انجام شد

در پایان استاژ از عوامل اجرایی و تمامی مسئولین که دربرگزاری این استاژ آموزشی و آزمون شرکت داشتند لوح سپاس اهدا شد و به شرکت کنندگان در این استاژ گواهی شرکت در دوره اهدا شد.
این دوره با نظارت نماینده فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سرهنگ صادق تیرانداز وبا تدریس کانچو دکتر بهمن صفی حصاری وهمراهی آقایان:
شیهان علی اصغر عسکری
شیهان سیروس لطفی
شیهان حسین پورمیرزایی
شیهان سید شهاب موسوی
شیهان سپهر آبروش  به پایان رسید

نتایج آزمون بعد از بررسی کمیته آزمون به اطلاع نمایندگان و با هیئت های استان ها اعلام خواهد شد.