رویداد

برگزارى دوره مربيگرى عملى دفاع شخصى سال١٤٠٠

با احترام
به اطلاع ميرساند پيرو نامه ٢٥٣/١٤٠٠/٢٧ تاريخ ١٤٠٠/٠٥/١٠ فدراسيون جودو جمهورى اسلامى ايران مبنى بر موافقت برگزارى دوره مربيگرى درجه ١/٢/٣ در چهارچوب آئين نامه هاى موجود در سبك شين دو كيوكوشين و فدراسيون جودو استاژ و آزمون مجازى مربيگرى عملى دفاع شخصى از تاريخ ٢٢ مهر ١٤٠٠ تا تاريخ ٣٠ مهر ١٤٠٠ انجام شد.
اين استاژ كه با حضور دكتر بهمن صفى حصارى در مراسم افتتاحيه همراه بود و پس از تلاوت آياتى از كلام الله مجيد و پخش سرود جمهورى اسلامى ايران در سالن و صحبت هاى مسئول كميته دفاع شخصى استاژ مربيگرى با نظارت مسئولين سازمان شروع گرديد.
مدرسين دوره به ترتيب:
شيهان سيروس لطفي
شيهان سيد شهاب موسوى
شيهان على اصغر عسكرى

سبک شین دو کیوکوشین کاراته