رویداد

اولین استاژ فنی و آزمون کمربند قهوه ای تا مشکی دان۳ دفاع شخصی

اولین استاژ فنی و آزمون کمربند قهوه ای تا مشکی دان۳ دفاع شخصی شین دو کیوکوشین
با مجوز فدراسیون جودو  و  همکاری هیات جودو استان فارس و دفاع شخصی شیراز در تاریخ 1400/07/16

اولین استاژ فنی و آزمون کمربند قهوه ای تا مشکی دان۳ دفاع شخصی شین دو کیوکوشین با مجوز فدراسیون جودو و همکاری هیات جودو استان فارس ودفاع شخصی شیراز ، در دو بخش بانوان و اقایان در شهر صدرا در سالن ورزشی ناحیه امیرالمؤمنین (ع) برگزار شد.

این استاژ فنی و آزمون کمربند تا دان سه مورخه 16/07/1400 با مجموع پنجاه نفر نفر که نوزده نفر این افراد بسیجی گردان امنیتی و ناحیه امیرالمؤمنین (ع ) بودند و به صورت کاملا رایگان ، به میزبانی تربیت بدنی ناحیه امیرالمومنین (ع) شهر صدرا و با حضور اساتید آقایان جمشید حسنیان رئیس دفاع شخصی شین دو کیوکوشین استان فارس و جنوب کشور و نایب رئیس تربیت بدنی ناحیه امیر المؤمنین (ع ) وآقای غلام رضا حنائی مسئول کمیته مربیان هیأت جودو شیرازو سرکار خانم سیما ارشادی نایب رئیس شین دو کیوکوشین استان فارس برگزار شد .
و در ادامه با غبار روبی و زیارت گلزار شهدای گمنام شهر صدرا و با سخنرانی جناب سرهنگ آزاد معاونت فرماندهی ناحیه امیرالمومنین (ع ) صدرا پیرامون اهمیت ورزش در جامعه به پایان رسید.

سبک شین دو کیوکوشین کاراته