رویداد

استاژ داوری شین دو کیوکوشین بهمن 1401

پنجشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱ – استاژ داوری شین دو کیوکوشین

۱۴۰۱ استاژ داوری شین دو کیوکوشین

در این استاژ ،قوانین داوری بصورت تئوری و عملی به داوران آموزش داده شد و تا داوران برای مسابقات پیش رو به آمادگی لازم برسند
این استاژ با حضور کمیته داوران و مربیان و نمایندگان شین دو کیوکوشین و همچنین حضور بازرس فدراسیون جودو سرهنگ تیرانداز برگزار گردید.