رویداد, مسابقات

مسابقات انتخابی تیم منتخب دفاع شخصی حرفه ای و کاراته آزاد شین دو کیوکوشین

مسابقات انتخابی تیم منتخب دفاع شخصی حرفه ای و کاراته آزاد شین دو کیوکوشین

بخش بانوان

مسابقات انتخابی تیم منتخب دفاع شخصی حرفه ای و کاراته آزاد شین دو کیوکوشین
۱۴۰۱/۰۶/۱۷     مجموعه شهید کبکانیان

مسابقات انتخابی تیم منتخب دفاع شخصی حرفه ای و کاراته آزاد شین دو کیوکوشین
۱۴۰۱/۰۶/۱۷
مجموعه شهید کبکانیان

مسابقات انتخابی تیم منتخب  کاراته آزاد و دفاع شخصی حرفه ای  شین دو کیوکوشین در دو بخش  بانوان ۱۴۰۱/۰۶/۱۷محموعه ورزشی شهید کبکانیان و آقایان ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ مجموعه شهید پناهی با نظم خاصی  آغاز، ادامه  و پایان یافت .

مسابقات در بخش بانوان:
پس از قرائت کلام الله مجید وسرود و رژه مسابقات با حضور بانوان حراست مجموعه،  نایب رئیس سازمان خانم شیهان حسینی،  مسئول برگزاری مسابقات انتخابی تیم منتخب دفاع شخصی حرفه ای شین دو کیوکوشین: خانم شیهان محبوبه خورشیدی  مسئول برگزاری مسابقات انتخابی تیم منتخب کاراته آزاد شین دو کیوکوشین: خانم سنسی معصومه گلی ، داوران محترم و بزرگوار ، سرپرستان تیمها و شرکت کنندگان بزرگوار با حضور فقط بانوان بخوبی برگزار گردید.

مسابقات انتخابی تیم منتخب
کاراته آزاد
و دفاع شخصی حرفه ای شین دوکیوکوشین
با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید .

نتایج تیمی بشرح ذیل :
مسابقات کاراته آزاد شین دو کیوکوشین
۱- تیم گیلان
۲- تیم سمنان
۳-تیم خوزستان

مسابقات کاراته آزاد بانوان
۲- استان گیلان
۲- استان کرمانشاه (تیم قصر شیرین)
۳- سموم مشترک استان تهران و قصرشیرین کرمانشاه

مسابقات دفاع شخصی حرفه ای شین دو کیوکوشین آقایان
۱-تیم دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
۲-تیم خراسان رضوی
۳- تیم استان اصفهان

مسابقات هنرهای نمایشی
۱-تیم مازندران
۲- دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
۳-تیم اصفهان

هنرهای نمایشی فردی
۱-تیم اصفهان

دفاع شخصی حرفه ای بانوان
۱- استان سمنان
۲- استان تهران
استان کرمانشاه

بدینوسیله از تمامی مسئولین اجرایی،داوران بزرگوار، صبور و فهیم مسابقات که بدون هیچ چشمداشتی، در این عرصه با ایثار فراوان تلاش می کنند،دست اندرکاران و بزرگوارانی که موجب برگزاری این مسابقات وشرکت کنندگان صبور و توانمندوفهیم کمال تشکر و قدردانی را دارم .

با سپاس و احترام فراوان
بهمن صفی حصاری
رییس سازمان شین دوکیوکوشین
اوس